ขายอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้เพิ่ม


 

 
 
การใช้ Google Apps สำหรับนักขายมืออาชีพ
อบรมแบบมาตรฐาน (Standard)
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักขายโดยเฉพาะ  เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิธีการนำ
Google Apps เข้าช่วยงานในกระบวนการขายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยระบบออนไลน์
ทางอินเทอร์เน็ต อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตยอดขายและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
 กำหนดการอบรม
 
อบรมแบบเฉพาะกิจ (Exclusive)
บริการสำหรับท่านที่ต้องการให้มีออกแบบหลักสูตรพิเศษเพื่อการนำระบบ   Google Apps
ไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการ  โดยจะเปิดให้บริการอบรมทั้งแบบในสถานที่และ
นอกสถานที่ฝึกอบรมที่กำหนดไว้ รวมถึงการให้บริการวิทยากรเปิดอบรมพิเศษด้วย
   
 ติดต่อสอบถาม


 


อาชีพนักวางแผนการเงิน คุณทำได้!


 

 
 
เส้นอาชีพนักวางแผนการเงิน คุณทำได้!
อบรมแบบมาตรฐาน (Standard)
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษารายละเอียดวิธีการทำงาน
ที่มารายได้รวมไปถึงข้อมููลผลิตภัณฑ์ประโยชน์และคุณค่าของการให้บริการวางแผนการเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูล และแนวทางช่วยตัดสินใจประกอบอาชีพนักวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี
 กำหนดการอบรม
 
อบรมแบบเฉพาะกิจ (Exclusive)
บริการสำหรับท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดอาชีพเป็นการส่วนตัวหรือรวมกลุ่มมาเพื่อจัด
อบรมพิเศษทั้งในสถานที่อบรมและนอกสถานที่ หรือ ต้องการให้ออกแบบหลักสูตรพิเศษ
ในหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
   
 ติดต่อสอบถาม


 


 
 ขายอย่างเป็นระบบสร้างรายได้เพิ่ม    การจัดทำแผนประกันภัยภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนเกษียณภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนกองทุนสุขภาพภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนภาษีภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนการลงทุนภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนกองทุนการศึกษาภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนบริหารหนี้สินภาคปฏิบัติ
   การจัดทำแผนสภาพคล่องทางการเงินภาคปฏิบัติ


Course001-ขายอย่างเป็นระบบสร้างรายได้เพิ่ม

โพสต์5 มี.ค. 2559 19:55โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2559 19:55 ]

ปัญหาและความต้องการ:
 • อยากขายให้ได้เยอะๆ อยากมีรายได้มากๆ
 • ฉันเบื่องานขาย งานที่ฉันทำทุกวันนี้ ฉันเหนื่อยและไม่มีความสุขเลย
 • ไม่รู้จะไปขายใคร? ลูกค้าหายไปไหนหมด? ฉันไม่รู้จักใครเลย?
 • ฉันไม่กล้าขาย ฉันกลัวที่จะขาย ฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะทำอาชีพขายได้
 • อาชีพนักขายปัจจุบันและอนาคตต้องเปลี่ยนแปลงปรับตัวอะไรบ้าง?
 • ฉันไม่มีเวลาพบผู้มุ่งหวังใหม่เลย งานฉันเยอะจริงๆ
 • ขายได้เยอะ แต่เงินไม่รู้หายไปไหนหมด?
 • ทำงานขายมาตั้งหลายปีแล้ว ไม่รวยสักที
 • ฉันรู้สึกว่าการทำงานขายของฉันไม่เป็นระบบเลย
 • ยอดขายของฉันมันขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ทำให้รายได้ฉันไม่แน่นอนเลย
 • เปลี่ยนงานใหม่ต้องเริ่มทั้งหมดใหม่อีกแล้ว...นี่แหละที่ฉันกลัว!
 • ยอดขายลดลงทุกวัน...ทีมขายทำงานกันอยู่หรือเปล่า?
แนวคิดหลักสูตร:
 • หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคการขาย 
 • ประเด็นอยู่ที่การเข้าใจชุดความคิดที่ถูกต้องสำหรับนักขาย
 • ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ ต้องทำอะไร? เพียงอย่างเดียว
 • ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ ต้องทำอย่างไร? เพียงอย่างเดียว
 • ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ ต้องทำไปทำไม? เพียงอย่างเดียว
 • ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ การลงมือทำ? เพียงอย่างเดียว
 • การใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทำให้การทำงานขายอย่างเป็นระบบ
 • ไม่ใช่เรียนรู้แค่หลักการแต่ต้องมีเครื่องมือช่วยให้ปฏิบัติได้จริงด้วย
 • การนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและวางแผนการขาย
 • การสร้างและพัฒนาการขายให้เป็นระบบเพื่อนำไปขยายทีมงาน
 • มีระบบคู่มือแนะนำวิธีใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ ลดจำนวนวันเรียน
 • มีระบบคู่มือแนะนำวิธีใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ เพื่อฝึกการใช้งาน
เนื้อหาหลักสูตร:
 • ทำความรู้จักเข้าและวิเคราะห์สมดุลชีวิต
 • ทำความรู้จักเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด
 • ทำความเข้าใจและศึกษาโครงสร้างรายได้ของอาชีพนักขาย
 • ทำความเข้าใจและทบทวนกระบวนการและปัจจัยการขา
 • สรุปชุดความคิดสำคัญสร้างความสำเร็จในอาชีพนักขาย
 • เรียนรู้หลักและวิธีการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแผนงาน
 • เรียนรู้หลักและวิธีการทำตลาดออนไลน์เบื้องต้น
 • เรียนรู้หลักและแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 • การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สมดุลชีวิตและค้นหาเป้าหมายชีวิต
 • การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำแผนนโยบายเป้าหมายและแผนงาน
 • การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำทะเบียนรายชื่อติดต่อ
 • การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารความสัมพันธ์
 • การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยค้นหารายชื่อมุ่งหวัง
 • การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนกิจกรรมประจำวัน
 • การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
 • ได้รู้กระบวนการและวิธีปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มผลผลิตการขาย
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP/7/8/10
 • มีอีเมล์ที่จดทะเบียนไว้กับ gmail เช่น training2559@gmail.com
อัตราค่าลงทะเบียน:
 • x,xxx บาท
 • แถมฟรี! ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารงานขาย (Samong.ME) 
อุปกรณ์ที่ประกอบการฝึกอบรม:
 • NoteBook Computer (ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP/7/8/10) 
  • (แนะนำ) มีซีพียูอินเทล i3/i5/i7
  • (แนะนำ) มีหน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร:
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้เพิ่ม
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักขาย
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาทีมขาย

1-1 of 1