Association with your success
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ


โอกาสมีรายได้ 1 ล้านบาทต่อปีหรือมากกว่า!


 

 
 
หากท่านรู้สึกว่างานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถทำให้เป้าหมายความต้องการของท่านบรรลุความสำเร็จได้
เราเชื่อว่านี่อาจคือส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุนำท่านมาพบกับเรา ณ สถานที่แห่งนี้...เพราะท่านต้องการทางเลือกใหม่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น จำเป็นต้องกระทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมด้วย แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่
ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ นี่คือความท้าทายของผู้ที่เชื่อว่า "ทุกสิ่งเป็นไปได้ หากเชื่อว่าทำได้ เราย่อมทำได้"
ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจมากว่า 20 ปี พร้อมด้วยแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ที่ได้สร้างขึ้น ทำให้เรามั่นใจและ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจของท่านให้ประสบพบกับความสำเร็จ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าในจิตใจของท่าน

ธุรกิจบริการวางแผนการเงินและบริการประกันภัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาหนี้ครัวเรือน  ปัญหาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่าครองชีพ
เพิ่มสูงขึ้น  ปัญหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและเสี่ยงน้อยหาได้ยากขึ้น   อีกทั้งเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า
ล้ำสมัยทำให้ผู้คนอายุยืนยาวมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  ทำให้ความต้องการในการใช้
บริการวางแผนการเงินจากนักวางแผนการเงินระดับมืออาชีพมีความสำคัญและมีความต้องการมากขึ้น รวมไปถึงบริการ
ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาทางการเงินที่กล่าวมาได้เป็นอย่างดี
  จากข้อมูลสถิติขนาดอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 10% มาอย่างต่อเนื่องแสดง
ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี นี่คือโอกาสในการประกอบธุรกิจที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง หากท่านสนใจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจนี้มากขึ้น ท่านอาจได้พบคำตอบที่ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างที่ปรารถนาไว้

   
 สมัครร่วมงาน...

   

 


ในทุกปัญหามีโอกาสและมีทางออกเสมอ!


 

 
 
"อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากดูแลครอบครัวให้ดีกว่านี้ อยากมีรายได้ที่ไร้เพดานจำกัด อยากปลดหนี้มีอิสระทางการเงิน
อยากทำงานที่มีความท้าทาย อยากทำงานที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม อยากท่องเที่ยวต่างประเทศ อยากมั่งคั่งร่ำรวย"
สาเหตุความล้มเหลวของชีวิตส่วนหนึ่งเกิดจาก ความเข้าใจผิด ความกลัวในจิตใจ เช่น กลัวรายได้ไม่แน่นอน  ไร้เป้าหมาย
มัวแต่คิดไม่ลงมือทำ คิดว่าทำไม่ได้ ไม่รู้จะไปขายใคร อายที่จะต้องขาย ไม่มีความชัดเจนว่าชีวิตตนเองต้องการอะไร
ไร้ความฝัน หลงติดกับความสำเร็จในอดีต ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่คิดที่จะทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ล้มเลิกความตั้งใจบ่อยครั้ง
ความคิด ความเชื่อ ความหวัง มีความสำคัญต่อชีวิต เมื่อมีเป้าหมายชัดเจน อุปสรรคใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันที ความคิดบวก
จะมีแรงดึงดูดให้เรานำพาตนเองไปสู่สิ่งที่ดี รวมทั้งได้รู้จักและคบหามิตรที่ดีมากขึ้นและส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วย
คนที่ขจัดความกลัวในจิตใจออกไปได้จะมีความรู้สึกนับถือและรักตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง หนักแน่น และมีความสุขในชีวิต
 สมัครร่วมงาน...
คุณสมบัติที่ต้องการสำหรับผู้ที่มีความสนใจร่วมทีมงาน
• มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 23 - 45 ปี  มีสุขภาพแข็งแรง สนใจรักอาชีพด้านการเงิน การขายและการตลาด
• มีความฝันและแรงบันดาลใจ มีเป้าหมายต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนที่มีทัศนคติบวก
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา โดยเฉพาะผู้ที่สนใจด้านธุรกิจการตลาด บัญชี การเงินและการลงทุน
• รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน รักการเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ
• ขยัน กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจจริงกับการทำงาน มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
• ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง มีแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ
  ลักษณะการทำงานให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการวางแผนทางการเงิน การค้นหาเป้าหมาย วางแผนและจัดทำแผนการเงิน
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอและจัดหา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า  ดูแลติดตาม
ให้บริการหลังการขาย การอบรมเพิ่มพูนความรู้ การสร้างและขยายตลาดตามความถนัดของตนเอง รวมไปถึงการสร้างขยายทีมงาน
   
 สมัครร่วมงาน...