เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา V1.0

โพสต์27 ก.พ. 2558 07:51โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2558 07:54 ]


ชื่อหน่วยงาน
    สำนักงานทรงลักษณ์ (Songlak Office)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
119 ถ.วงศ์วานิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90000
โทรศัพท์: 08 1690 5005
อีเมล์: songlakoffice@futureaia.com
เว็บไซต์: www.megafuture.info
 
วิสัยทัศน์
   "สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต"

ภารกิจ
 1. ส่งเสริมคุณค่าและการสร้างหลักประกันที่มั่นคงของชีวิต
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลและธุรกิจสู่ความสำเร็จ
 3. ให้บริการที่ปรึกษาการเงินและประกันภัย
 4. ให้บริการเครื่องมือวางแผนทางการเงิน
 5. ให้บริการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
 • มีแหล่งรายชื่อพร้อมรองรับการสร้างผลผลิตอย่างเพียงพอ
 • มีเครื่องมือปฏิบัติการสร้างผลผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • มีนวัตกรรม เทคนิค วิธีการขายและสินค้าใหม่ๆ ประจำทุกเดือน
 • มีแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบและมาตรฐานที่ดี
 • มีการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะบุคคลากรอย่างสม่ำเสมอ
 • มีบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเองสนุกสนานและท้าทาย 
ลักษณะธุรกิจ
   แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 4 ด้าน คือ
 1. งานขายประกันชีวิตและบริการที่ปรึกษาการเงิน
 2. งานขายประกันวินาศภัย 
 3. งานฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลและธุรกิจ
 4. งานผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ธุรกิจการเงิน
เป้าหมายและแนวทางการทำงาน

เป้าหมายการทำงาน 2556-2565


แนวทางพื้นฐานการทำงาน


คำขวัญและค่านิยม
 • 2549 - ใช้แล้วดี ได้ผลคุ้มค่า
 • 2550 - ดีขึ้นทุกๆวัน คุณทำได้!
 • 2551 - นำชีวิตสู่อิสระทางการเงิน
 • 2552 - มีความสุขทุกวัน ขายประกันคุณภาพ
 • 2553 - วางแผนการเงินวันนี้...ชีวิตดีขึ้นทุกวัน
 • 2554 - มีความสุข มั่งคั่ง มั่นคง มรดกแห่งความภาคภูมิใจ
  • โชคดี มีพลัง มั่งคั่ง ทำได้ดังใจคิดทุกวัน
 • 2555 - สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต สงบเย็น เป็นประโยชน์
 • 2556 - บริหารการเงิน บริหารชีวิต สร้างคุณค่า สู่ความมั่งคั่ง
 • 2557 - รู้คุณค่า ทำหน้าที่  ทำให้ดีขึ้น
คณะทำงาน

 1. ทรงลักษณ์ จันทโชติ  บริหารธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัย
 2. สันติ จันทโชติ  บริหารธุรกิจฝึกอบรมและซอฟต์แวร์

ประวัติการดำเนินธุรกิจ

 2536  เริ่มทำธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท AIA
 2538  เปิดธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์ (ปิดกิจการในปี 2551)
 2539  เริ่มทำธูุรกิจตัวแทนประกันวินาศภัยกับบริษัท AIG
 2542  เปิดหน่วยฟิวเจอร์
- เลื่อนตำแหน่งเป็น "หัวหน้าหน่วย" บริษัท AIA)
 2543  เริ่มดำเนินงานธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์
 2550  สร้างเครือฟิวเจอร์
- เลื่อนตำแหน่งเป็น "ผู้จัดการหน่วย" บริษัท AIA
 2553  เริ่มดำเนินงานโครงการ MEGA FUTURE
 2554  เริ่มดำเนินงานโครงการ SAMONG.NET
 2555  เลื่อนตำแหน่งเป็น "ผู้จัดการภาค" บริษัท AIA
 2556 เปิดสำนักงานทรงลักษณ์ (Songlak Office)
บริการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตและวินาศภัย
เริ่มโครงการ มอบหลักประกัน 5,000 ล้านบาท

สร้างคุณค่าให้ชีวิต 2554

5 ภารกิจหลัก นำชีวิตสู่อิสระภาพทางการเงิน


1-1 of 1