วางแผนการเงินดี ชีวิตราบรื่น  แผนการเงินมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่?  
  แผนการเงินมีลักษณะรายละเอียดอะไรบ้าง?  
  ขั้นตอนวางแผนการเงินต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง?   
  แผนการเงินกับทำประกันภัยใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า?   
  ฉันวางแผนการเงินด้วยตัวเองดีกว่าไหม?  
  มีตัวอย่างแผนการเงินให้ดูบ้างหรือเปล่า?